.

 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
 
WEIGHT PULLING | HIGH JUMP | CARPETMILL | WEIGHT DRAG PULL | LONG JUMP | A-FRAME | PUPPY RUN
 
 
WEIGHT PULLING
Soutěží se na speciální dráze pro WP s vozíkem na kolejnici.
Každý pes musí utáhnout vozík s příslušným závažím na stanovenou vzdálenost 5 metrů v časovém limitu 60 sekund.
Vyhrává pes, který utáhne nejvíce kilogramů.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD

Kaštan - index 110,39 (SBT)

Abigail - index 104,52 (APBT)

 
 
HIGH JUMP
Soutěží se na speciální konstrukci opatřené kladkou na upevnění lana s peškem.
Úkolem psa je vyskočit co nejvýše na volně zavěšeného peška a udržet se na něm po stanovenou dobu.
Stanovená doba tří sekundy.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD

Beilly - 210 cm (APBT feny)

Agares - 225 cm (APBT psi)

Angie - 200 cm (AST feny)

Chace - 185 cm (AST psi)

Daisy - 175 cm (SBT/BT fena)

Artex - 170 cm (SBT/BT pes)

 
 
CARPETMILL
Soutěží se na speciálním běhacím pásu pro psy. Úkolem psa je během 1 minuty uběhnout co nejdelší vzdálenost.
Vítězí pes s nejdelší uběhnutou vzdáleností v dané kategorii.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD

F2F Princess Poppy - 781 m (APBT feny)

Magic Sirus - 830 m (APBT psi)

Airin - 801 m (AST feny)

Maddox - 783 m (AST psi)

Abaddon - 757 m (SBT/BT fena)

Atomic Maniac - 789 m (SBT/BT pes)

 
 
WEIGHT DRAG PULL
Souteží se v předem vyznačeném prostoru.
Úkolem psa je uběhnout s připnutými saněmi s příslušným závažím stanovenou vzdálenost 40 metrů v časovém limitu 60 sekund.
Jestliže pes nedoběhne za cílovou čáru v časovém limitu, je pokus považován za neplatný.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD

Sia - 6.18 s (APBT fena)

Neo - 6.6 s (APBT pes)

Meggie - 6.98 s (AST fena)

Maddox - 8 s (AST pes)

Maserati - 7.9 s (SBT/BT pes)

Božan - 9.56 s (SBT/BT pes)

 
 
LONG JUMP
Soutěží se na předem vyznačené trati.
Tyčky jsou od sebe vzdálené 10 cm. Celá dráha je umístěna ve vymezeném koridoru 1 m vysokém, tak aby se zabránilo uskočení psa mimo dráhu.
Úkolem psa je přeskočit co nejvíc tyček a skočit co nejdále.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD
Damos Agatha - 450 cm (APBT fena)
Gap - 540 cm (APBT pes)
Angie - 500 cm (AST fena)
Rocky - 440 cm (AST pes)
Bethanie - 320 cm (SBT/BT fena)
White - 380 cm (SBT/BT pes)
 
 
A-FRAME
Soutěží se na speciální překážce ve tvaru písmene A stanovené velikosti a rozměrů.
Úkolem psa je po stanovenou dobu 60 sekund překonávat překážku tam a zpět a dosáhnout co nejvyššího počtu přeskoků.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD
Jessie 50 x (APBT feny)
Damo’s Adolf 50 x (APBT psi)
Dina - 45 x (AST feny)
Baddy - 42 x (AST psi)
Artemis - 40 x (SBT/BT feny)
Scooby Doo - 39 x (SBT/BT psi)
 
 
PUPPY RUN
Soutěží se na předem vyznačené trati o celkové délce 30 metrů.
Úkolem psa je co nejrychleji uběhnout stanovenou vzdálenost.
Běží se za třapcem na coursingovém navijáku. Měřeno digitální časomírou.
 
 
DOSAVADNÍ REKORD
Magic Sirius - 3.01 s (APBT pes)