.
CHARITATIVNÍ PSÍ ZÁVODY V BULL SPORTECH
GOT BULL SHOW z. s.
 
GOT BULL SHOW z. s. je zapsaný spolek pořádající oficiální veřejné benefiční kynologické akce pro plemena typu bull a jejich křížence.
Našich závodu se mohou účastnit pouze psi typu bull a to i bez průkazu původu.
 
Myšlenka uspořádat tyto unikátní závody vznikla k lásce k těmto zvířatům a dětem a to právě těm,
kteří trpí na nějakým onemocněním a často se na ně v životě zapomíná.
 
Výtěžek z každého závodu a to jak z dražby tak bohaté tomboly je věnován vždy dopředu vybranému
dětskému oddělení některé z nemocnic v České republice.
 
Bez našich partnerů a soutěžících by tento projekt nikdy nemohl fungovat a naše motto zní:
~ BULL PSI MAJÍ SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ ~
 
 
AKTUÁLNÍ SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
WEIGHT PULLING | HIGH JUMP | CARPETMILL | WEIGHT DRAG PULL
LONG JUMP | A-FRAME | PUPPY RUN